Proč Home Pond WINTER POND nejsou bakterie?

12.02.2019

Bakterie v jezírku mají svou nenahraditelnou a důležitou roli ohledně distribuce organických látek a čištění vody, ale aplikace jakýchkoliv bakterií do jezírka k zazimování má stejný efekt, jako byste žádné bakterie do jezírka neaplikovali.

Bakterie jsou přirozenou součástí každého ekosystému a není tomu jinak ani ve vodě jezírka. Bakterie bychom si pro naše vysvětlení mohli zjednodušeně rozdělit na ty špatné:

Původci různých nemocí, tvorby toxinů či kažení například potravin atd.

Dobré:

Zvyšují imunitu a tvoří ochranný mikrobiom, pomáhají s trávením potravy, jsou primární úklidovou četou pomáhající s rozkladem všemožných zbytků potravin a různých přírodních odpadů jak živočišného tak rostlinného původu atd.

 

V zahradním jezírku jsou bakterie nepostradatelným činitelem, který udržuje rovnováhu živin v roli destruenta základních složek veškerého organického materiálu. Jedná se o přeměnu složitých strukturovaných molekul tuků, cukrů a bílkovin, tedy základních stavebních kamenů všech organismů, na jednodušší fragmenty až minerální látky, které mohou znovu vstoupit do koloběhu tvorby života. Bakterie v jezírku obecně snižují trofii (úživnost) vody, tak aby byla co nejméně štědrá pro rozvoj fytoplanktonu (řas). Téměř každý provozovatel jezírka pomáhá v jarním období s nastartováním oněch důležitých biologických mechanismů přidáním bakteriálních přípravků.

 

Tihle malý neuvěřitelní pracanti pomáhají s distribucí například dusíku, který může v jeho různých formách smrtelně ohrozit chované ryby. Nebo omezit jejich růst a kondici, kdy je následkem vyšší náchylnost ryb k různým nemocem.  My jsme pro jarní zprovoznění jezírek sestavili několik druhů bakterií v přípravku FILTER POND. Více o typech a druzích bakterií do jezírek se dočtete v článku Proč bakterie do jezírek a jaké druhy jsou nejvhodnější?

Obecně prospěšné bakterie dobře fungují a pracují v teplotách vody v jezírku vyšších než 10 °C. Při nižší teplotě vody se již nenamnoží a tím pádem neodvádějí svou skvělou práci s odbouráváním živin. To ale neznamená, že ve studené vodě bakterie nežijí. Ve studené vodě žijí takzvané psychrofilní bakterie, kterým se daří v nízkých teplotách. Nejznámější psychrofilní baktérií jsou Pseudomonády, se kterými se každý setkal v lednici, kdy tvoří klasické duhově opaleskující povlaky například na mase a šunce.  Jejich schopnost odbourávat živiny se s bakteriemi mezofilními (jezírkové bakterie žijící v rozmezí teplot cca 15°C až 35°C) nedá vůbec srovnat. Množství substrátu, který zpracují mezofilové za týden, zpracují psychrofilové za téměř tři čtvrtě roku.  Proto dávkování jakýchkoliv bakterií do jezírka s vodou o teplotě pod 10°C je zbytečné a aplikace bakterií pro zazimování jezírka z logiky věci je nesmyslná, nemá žádný efekt na čistotu jezírka během zimy. Argument, že bakterie snižují tvorbu jedovatých plynů během zimy je úplně chybný a mylný. Plyny jsou v jezírku přítomny, a právě mikroorganismy je tvoří při odbourávání živin v detritu dna jezírka. Nebezpečí hrozí právě v zimě, kdy je voda studená a plyny se tím pádem ve vodě lépe rozpouští a snáze se dostanou do krevního řečiště ryb. Při úplném zamrznutí hladiny a poklesu kyslíku ve vodě to může mít fatální následky. Dávkování jakýchkoliv bakterií do jezírka k zazimování má stejný efekt jako byste žádné bakterie do jezírka neaplikovali.  Proto WINTER POND nejsou bakterie.

Článek převzat s laskavým svolením firmy Home Pond.

Navštivte naše jezírkové centrum

Star-Fish Jezírkové Centrum je specializovaná prodejna orientovaná výhradně na zahradní jezírka. Nabízíme veškeré zboží potřebné pro chov ryb, stavbu a údržbu okrasných zahradních jezírek. Poskytujeme odborné poradenství založené na komplexních znalostech oboru.

Nabídka jezírkového centra

Navštivte nás nebo nám zašlete zprávu

Adresa

Star-fish jezírka s.r.o.
Chrudimská 146
530 02 Pardubice

IČ: 06577016
DIČ: CZ06577016
Spisová značka: C 40531 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Map