Proč bakterie Home Pond do jezírek a jaké druhy jsou nejvhodnější?

12.02.2019

Každý majitel jezírka zná a používá bakterie. Ten, kdo ne, je spíše výjimka. Ale proč se používají a jakou mají funkci? Spousta prodejců či výrobců argumentuje biorovnováhou, ale co znamená biorovnováha a jak se tvoří?

Prvně si bakterie rozdělme, pro náš účel to opravdu velmi zjednoduším a zobecním. Bakterie v jezírku jsou aerobní (potřebují kyslík), anaerobní (kyslík jim vadí), dále co získávají živiny z organických látek (tuky, sacharidy, bílkoviny) odborně chemoorganoheterotrofní a ty co živiny získávají z anorganických látek (dusičnany, dusitany, sírany atd.) tedy chemolithoautotrofní. Bakterie mají v přírodě velmi důležitou a nepostradatelnou roli, rozkládají a uklízejí veškeré odumřelé rostliny, živočichy a jejich zbytky a díky tomu udržují koloběh živin v přírodě. V jezírku není jejich role jiná, pomáhají odbourávat zbytky krmiv, odumřelé části rostlin, rybí výkaly, pyly a veškeré nečistoty, které se do vody dostanou spadem. Svou činností snižují úživnost (trofii) vody, která má vliv na stabilitu vodního ekosystému či obsah kyslíku ve vodě. Nejhmatatelnější účinek bakterií je u rybníčků s rybami hlavně s KOI kapry, kteří jsou velcí jedlíci a vodu dost zatěžují.

Často se setkáváme s tvrzením, že bakterie (ale i vodní rostliny) snížením živin zapříčiní, že v jezírku nebudou růst řasy. Je to omyl, řasy z jezírka nezmizí, pouze jejich nárůst může být pro některé majitele jezírka přijatelnější. Rovněž tvrzení výrobců, že bakterie do jezírka odstraní fosfor jako hlavní motor růstu řas je mylné. Druhy bakterií odstraňujících fosfor potřebují takové podmínky (zdroj uhlíku), které neumožnují v jezírku život rybám ani rostlinám, dokonce ani většina čistíren odpadních vod nedokáže biologicky, tedy pomocí bakterií, odstranit z vody fosfor. Snížením živin se neodstraní řasy, nýbrž se změní jejich druhové zastoupení v závislosti na výživové náročnosti. Pro udržení jezírka úplně bez řas se musí použít přípravky na likvidaci řas.

Bakterie v jezírku vytvářejí biofilm, je to společenství mnoha druhů mikroorganismů žijící v symbióze. Biofilm primárně odebírá živiny z vody, obrůstá fólii (ano, oslizlou folii tvoří bakterie), kameny, filtrační média, stěny filtrace. Pokud do jezírka dodáme dostatek vhodných bakterií, vytvoří se časem biorovnováha. To je vlastně vytvoření takové plochy biofilmu, která dokáže kontinuálně spotřebovávat živiny vznikající v jezírku aktivitou ryb, spadem z okolí, ale přitom kvalita vody zůstává neměnná a pro majitele jezírka akceptovatelná. Stěžejní je, abychom aplikovali živé bakterie do jezírka a to si každý majitel ověří časem.

Kdy a jaké bakterie se do jezírek používají?

Startovací neboli filtrační bakterie se používají na jaře, kdy teplota vody dosáhne aspoň 10°C nebo při zprovoznění zrekonstruovaného či nově postaveného jezírka. Startovací bakterie by měly být koncentrované a obsahovat druhy, které jsou aktivní i v chladnější vodě.

Sezónní bakterie, jak již název napovídá, se mohou aplikovat během celé sezony. Tyto bakterie se dávkují při chemických změnách vody v jezírku, a to například po léčbě ryb, dopuštění vody, po likvidaci řasy či zhoršení kvality vody vlivem překrmovaní ryb, odstavení filtrace na více než 12 hodin aj.

Probiotické bakterie musí obsahovat kmeny symbiotických bakterií z rybí střevní mikroflóry. Určité kombinace kmenů produkují látky, které se vstřebávají do krevního řečiště a stimulují imunitní odezvu již na nízkou koncentraci patogenních agens, tím chrání rybu před vypuknutím infekcí. Rybí probiotika jsou zatím jediným možným způsobem prevence proti nebezpečným neléčitelným virovým nákazám. Aplikují se, když teplota vody přesáhne 10°C, a to jak přímo do vody nebo suplementací na krmivu. Pro funkční efekt je potřeba aplikovat rybí probiotické bakterie po dobu aspoň dvou až tří měsíců.

 

Bakteriální přípravky do jezírek povětšinou obsahují bakterie rodu Bacillus sp., které se rychle množí a dokáží efektivně spotřebovávat ve vodě rozpuštěné živiny. Nicméně pro správné fungování jezírek v klimatických podmínkách české kotliny je potřeba více druhů a sérotypů, které vzájemně spolupracují při čištění vody. Bakterie prostě do jezírka patří.

Článek převzat s laskavým svolením firmy Home Pond.

Navštivte naše jezírkové centrum

Star-Fish Jezírkové Centrum je specializovaná prodejna orientovaná výhradně na zahradní jezírka. Nabízíme veškeré zboží potřebné pro chov ryb, stavbu a údržbu okrasných zahradních jezírek. Poskytujeme odborné poradenství založené na komplexních znalostech oboru.

Nabídka jezírkového centra

Navštivte nás nebo nám zašlete zprávu

Adresa

Star-fish jezírka s.r.o.
Chrudimská 146
530 02 Pardubice

IČ: 06577016
DIČ: CZ06577016
Spisová značka: C 40531 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Map