Dusíkaté látky

30.10.2018

Dusík je jedním z nejdůležitějších biogenních prvků. Jeho sloučeniny hrají významnou roli při všech biologických procesech ve vodě.

Sloučeniny dělíme do tří skupin

  1. amoniakální (čpavkové) - jde o volný čpavek NH3 nebo vázaný čpavek (amonná sůl) NH4.
  2. dusitany NO2 (nitrity)
  3. dusičnany NO3 (nitráty)

Všechny tyto látky ve vodě vznikají především rozkladem rybích výkalů, zbytků krmiva a částí rostlin.

Pozor především dejte na množství čpavku ve vodě. Amoniakální sloučeniny jsou totiž velmi jedovaté. Ve chvíli, kdy jeho hodnota vystoupá na 1 - 3 miligramy na litr vody v jezírku, dochází k úhynu ryb. Zvýšené množství čpavku je nebezpečné také z důvodu, že samotné ryby čpavek vypouštějí do vody a to svými žábrami, kterými ale zároveň přijímají kyslík. Při vysoké hodnotě čpavku ve vodě, ryba nemůže vyloučit z těla svůj vlastní čpavek a tím dochází v jejich těle k otravě. Odborně se takový stav nazývá autointoxikace.

Obsah čpavku ve vodě je úzce svázán s hladinou pH ve vodě. Pokud je pH vyšší než 8,5, začne se čpavek uvolňovat z amonných solí. Pokud tedy naměříte ve vodě vysoký obsah NH4, pak je zároveň průběžně hlídat úroveň pH. Tento problém ale lze snadno vyřešit postupnou výměnnou vody.

Dusitany NO2 jsou přítomné i v přírodních vodách. Jsou vlastně indikátorem fekálního znečištění vody. Dusitany jsou prudce jedovaté a tak v chovech Koi kaprů mohou způsobit dramatické problémy. Pokud naměříme více než 0,6 mg/l, je nutné vodu důsledně hlídat a preventivně vyměnit část vody. V Koi jezírkách by obsah dusitanů  neměl překročit 0,1 mg/l. Okamžitým pomocníkem je také kuchyňská sůl.

K takovýmto situacím, kdy jsou dusitany nad hranicí únosnosti pro organismus ryb, nastává při nedostatečné péči o filtrační systém jezírka a jeho zanesení.

Dusičnany NO3 rybách v podstatě nevadí. V okamžiku, kdy ale jejich množství dosáhne 50 mg/l a více, je třeba být na pozoru, protože při tak vysokém množství se mohou začít zpětně přeměňovat na dusitany. Vysoký obsah dusičnanů ve vodě také může způsobit blokaci růstu ryb. Snažte se tedy udržovat množství dusičnanů pod 10 mg/l.

Navštivte naše jezírkové centrum

Star-Fish Jezírkové Centrum je specializovaná prodejna orientovaná výhradně na zahradní jezírka. Nabízíme veškeré zboží potřebné pro chov ryb, stavbu a údržbu okrasných zahradních jezírek. Poskytujeme odborné poradenství založené na komplexních znalostech oboru.

Nabídka jezírkového centra

Navštivte nás nebo nám zašlete zprávu

Adresa

Star-fish jezírka s.r.o.
Chrudimská 146
530 02 Pardubice

IČ: 06577016
DIČ: CZ06577016
Spisová značka: C 40531 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Map