Bakteriální choroby

31.10.2011

.

Furunkolóza

Toto onemocnění způsobuje bakterie jménem Aeromonas salmonicita, která se vyskytuje při teplotách 0 – 30 stupňů Celsia. Její akční projev ale nastupuje v období, kdy voda dosahuje teploty 13 - 18 stupňů, tedy v době, kdy imunita kaprů ještě není plně nastartována. Hlavními příznaky furunkulózy jsou zarudnuté části ploutví nebo červené fleky na břiše. Ryby nebývají apatické, jako tomu bývá u virových forem chorob. Nemocnou rybu proto nepoznáme tak, že by nepřijímala potravu nebo se stranila hejna. Je třeba tedy ryby denně při krmení pozorovat a včas reagovat na jakoukoliv změnu nejen v chování, ale i na jejich tělech. Nerozpoznaná furunkolóza postupuje zvětšováním červených fleků kolem ploutví, následně se začnou vytvářet kráterovité vředy, které šupinami prostupují dále svalovinou až k vnitřním orgánům nebo páteři. Tuto často objevující se bakteriální chorobu Koi kaprů můžeme pozorovat i na hlavě ryby, kde může dojít až k obnažení kloubů tlamy.

Furonkolóza postupuje pomalu a proto máme při včasném rozeznání dostatek času pro její úspěšnou léčbu použitím antibiotik, která dávkujeme nastříkáním do krmiva nebo vlijeme přímo do vody. Pro přesný postup a druh vhodných antibiotik kontaktujte naše odborníky. A nezapomeňte pořizovat ryby jen z prověřených chovů či prodejů.

Erytrodermatitida

Této bakteriální nemoci věnujte velkou pozornost. Jde o zákeřnou chorobu, která má velice rychlý průběh a léčba je obvykle neúspěšná. V českém jazyce pro ni máme název infekční vodnatelnost. Nejčastěji se vyskytuje v jarním období, kdy teplota vody dosahuje 10 - 15 stupňů Celsia. Je to tedy opět v době, kdy ryby mají utlumený imunitní systém a jsou snadno napadnutelné viry a bakteriemi. Původce infekční vodnatelnosti, Aeromonas hydrophyla, způsobuje ztrátu slizu na těle ryb, které po několika dnech hynou. Dalším příznakem choroby je vypadávání šupin, následně ztráta škáry a postupný rozklad svaloviny. Boj s touto nemocí je málokdy úspěšný. V minulosti byl používán chloramfenikol přidáním do krmiva. Pokud máte podezření, že je vaše ryba napadena infekční vodnatelností, okamžitě ji odlovte z jezírka do separátní nádoby a zavolejte našim odborníků, kteří vám poradí další kroky, nejen jak napadenou rybu léčit, ale také preventivně ošetřit zbývající ryby ve vašem jezírku.

Navštivte naše jezírkové centrum

Star-Fish Jezírkové Centrum je specializovaná prodejna orientovaná výhradně na zahradní jezírka. Nabízíme veškeré zboží potřebné pro chov ryb, stavbu a údržbu okrasných zahradních jezírek. Poskytujeme odborné poradenství založené na komplexních znalostech oboru.

Nabídka jezírkového centra

Navštivte nás nebo nám zašlete zprávu

Adresa

Star-fish jezírka s.r.o.
Chrudimská 146
530 02 Pardubice

IČ: 06577016
DIČ: CZ06577016
Spisová značka: C 40531 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové