Bakteriální choroby

31.10.2011

Bakteriální choroby

Furunkolóza

Toto onemocnění způsobuje bakterie jménem Aeromonas salmonicita, která se vyskytuje při teplotách 0 – 30 stupňů Celsia. Její akční projev ale nastupuje v období, kdy voda dosahuje teploty 13 - 18 stupňů, tedy v době, kdy imunita kaprů ještě není plně nastartována. Hlavními příznaky furunkulózy jsou zarudnuté části ploutví nebo červené fleky na břiše. Ryby nebývají apatické, jako tomu bývá u virových forem chorob. Nemocnou rybu proto nepoznáme tak, že by nepřijímala potravu nebo se stranila hejna. Je třeba tedy ryby denně při krmení pozorovat a včas reagovat na jakoukoliv změnu nejen v chování, ale i na jejich tělech. Nerozpoznaná furunkolóza postupuje zvětšováním červených fleků kolem ploutví, následně se začnou vytvářet kráterovité vředy, které šupinami prostupují dále svalovinou až k vnitřním orgánům nebo páteři. Tuto často objevující se bakteriální chorobu Koi kaprů můžeme pozorovat i na hlavě ryby, kde může dojít až k obnažení kloubů tlamy.

Furonkolóza postupuje pomalu a proto máme při včasném rozeznání dostatek času pro její úspěšnou léčbu použitím antibiotik, která dávkujeme nastříkáním do krmiva nebo vlijeme přímo do vody. 

Erytrodermatitida

Této bakteriální nemoci věnujte velkou pozornost. Jde o zákeřnou chorobu, která má velice rychlý průběh a léčba je obvykle neúspěšná. V českém jazyce pro ni máme název infekční vodnatelnost. Nejčastěji se vyskytuje v jarním období, kdy teplota vody dosahuje 10 - 15 stupňů Celsia. Je to tedy opět v době, kdy ryby mají utlumený imunitní systém a jsou snadno napadnutelné viry a bakteriemi. Původce infekční vodnatelnosti, Aeromonas hydrophyla, způsobuje ztrátu slizu na těle ryb, které po několika dnech hynou. Dalším příznakem choroby je vypadávání šupin, následně ztráta škáry a postupný rozklad svaloviny. Boj s touto nemocí je málokdy úspěšný. V minulosti byl používán chloramfenikol přidáním do krmiva. Pokud máte podezření, že je vaše ryba napadena infekční vodnatelností, okamžitě ji odlovte z jezírka do separátní nádoby.

Navštivte naše jezírkové centrum

Star-Fish Jezírkové Centrum je specializovaná prodejna orientovaná výhradně na zahradní jezírka. Nabízíme veškeré zboží potřebné pro chov ryb, stavbu a údržbu okrasných zahradních jezírek. Poskytujeme odborné poradenství založené na komplexních znalostech oboru.

Nabídka jezírkového centra

Navštivte nás nebo nám zašlete zprávu

Adresa

Star-fish jezírka s.r.o.
Chrudimská 146
530 02 Pardubice

IČ: 06577016
DIČ: CZ06577016
Spisová značka: C 40531 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Map